Preduzeće «Interkomerc» a.d. raspolaže imovinom velike vrednosti, kako nepokretnom, tako i pokretnom, čija ukupna vrednost prelazi više desetina miliona EUR-a.Celokupna imovina je u funkciji poslovnog sistema Interkomerca, i Interkomerc je koristi samostalno za obavljanje registrovane delatnosti, jedan značajan deo imovine je izdat u zakup emintentnim firmama i bankama, a takodje jedan značajan deo imovine se koristi u procesu proizvodnje materijalnih dobara u saradnji sa poslovnim partnerima i u slučajevima gde je Interkomerc suosnivač zajedničkih firmi.

Rentiranjem poslovnog prostora nastojali smo da ostvarimo ne samo značajan prihod, već i da obezbedimo renomirane poslovne partnere:

•MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA SRBIJE
•USAID-UNITED STATES AGENCY INTERNATIONAL DEVELOPMENT
•MACCAFERY GROUP-SECI ENERGIA
•BANKA INTESA
•CREDI AGRICOLE BANK
•CENTRAL EUROPE INVESTMENT D.O.O
•INSTITUTE FOR SUSTAINABLE COMMUNITIES
•TRANSPORTŠPED
•ELEKTROMREŽA SRBIJE

Za sopstvene potrebe Interkomerc koristi poslovni prostor u ul.Terazije br.27, gde je i sedište firme, ukupne površine 2.380 m2, od čega je 1.044 m2 kupljeno na IV i V spratu od firme Granexport a.d. koje se nalazi u poslovnom sistemu MK Grupe. Takodje, obezbedjeno je i 143 m2 na VII spratu u ul.Terazije 27 na osnovu zaključenog Ugovora o zakupu sa Javnim preduzećem «Poslovni prostor Opštine Stari Grad».

Deo poslovnog prostora koji se nalazi na Terazijama izdat je u zakup stranim kompanijama i nevladinim organizacijama (CENTRAL EUROPE INVESTMENT D.O.O, SECI ENERGIA i INSTITUTE FOR SUSTAINABLE COMMUNITIES,USAID) i po tom osnovu Interkomerc ostvaruje značajan prihod od zakupa.

Takodje, poslovni prostor koji se nalazi na lokacijama u ulicama Svetogorska 47-49, Kneza Miloša 9-11 i u ul.Birčaninovoj 33 izdat je Banci Intesa, Elektromreži Srbije i Agricol Group (ranije Meridijan banka) i po osnovu zakupa ostvaruje se značajan prihod.

Ukupan prihod koji je preduzeće Interkomerc a.d. ostvarilo u 2010.godini, po osnovu zakupa je 64.085.577,17 dinara.

 

Na Novom Beogradu Interkomerc poseduje imovinu i to Upravnu zgradu od 1.212 m2, od kojih je 404 m2 izdato firmi «Tehnomanija», kao i deo zatvorenog prostora od 235 m2 u ul. Omladinskih brigada 31, koji takodje koristi «Tehnomanija» na osnovu ugovora o zakupu.

Takodje, Interkomerc je vlasnik poslovnog prostora na Novom Beogradu – Konsignaciono skladište, na dva nivoa površine  6.424 m2, od kojih 80% prostora se izdaje u zakup firmama, a oko 20% prostora Interkomerc koristi za skladištenje sopstvene robe.

 

Firma INTERSEKOM DOO Ćićevac se nalazi u isključivom vlasništvu Interkomerca. Koristi se za proizvodnju flipsa, kokica i drugih proizvoda koji se prodaju u trgovinskim lancima, a u zadnje dve godine značajno je investirano od strane Interkomerca, izgradjene su dve velike hale svaka površine 2.031 m2 koje se koriste za skladšte raznih vrsta proizvoda odakle se distribuiraju u poslovne sisteme širom Srbije.

Firma INTERKOMERC AGRAR DOO sa sedištem u Vrbasu i koja je značajan činilac u oblasti agrara u kojoj je 50% vlasnik Interkomerc, a preostalih 50% poslovni partner iz Vrbasa, poseduje mlin u kome se priprema, pakuje i lageruje brašno, zatim pakericu za proizvodnju i pakovanje raznih vrsta proizvoda, kao i silose za lagerovanje pšenice.Ovaj kompleks je velike površine i obuhvata površinu od 2ha 85ar 27 m2 na kome su smešteni i odgovarajući prateći objekti.

Interkomerc je sa dva partnera iz Raške osnivač firme INTERKOMERC ENERGO DOO, sa sedištem u Raški, čija je delatnost proizvodnja i distribucija električne energije.

Ova investicija je u toku i sprovodi se u saradnji sa Evropskom Bankom za obnovu i razvoj i uključena je u hidroenergetski sistem Srbije. Vrednost ove investicije iznosi oko 4 miliona EUR-a.

 
 
ž
© Interkomerc informatika MMXI