•Jedan od oslonaca u poslovanju preduzeća Interkomerc  je dugogodišnja i uspešna saradnja sa fakultetima u Beogradu i to Pravnim fakultetom, Poljoprivrednim fakultetom, Fakultetom organizacionih nauka.

•Stalna briga o zapošljavanju mladih, visoko školovanih ljudi u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje je još jedan od pokazatelja društve odgovornih koraka kompanije.

•Ostvareno je uspešno angažovanje Interkomerc-a u Privrednoj komori Beograda i to kroz Udruženje trgovine Privredne komore Beograda i u Upravnom odboru Privredne komore Beograda, a u Privrednoj komori Srbije u okviru Odbora za spoljnotrgovinske odnose.

•Interkomerc je nagrađen u 2007.godini nagradom Privredni pobednik koju dodeljuje Privredna komora Beograda, a u 2009. godini nagradom Privredne komore Srbije za postignute rezultate u razvoju i unapređenju privrede.

•Značajan doprinos Interkomerc-a je i u različitim privrednim društvima kao što su Srpski poslovni klub “Privrednik” koji okuplja direktore i vlasnike najkrupnijih privrednih preduzeća, Udruženje Korporativnih Menadžera, Srpske Asocijacije Menadžera, Udruženje pravnika u privredi Srbije.

•Sve ove aktivnosti sa naučnim i drugim institucijama biće nastavljene i u 2011 godini, što u velikoj meri doprinosi razvoju i unapredjenju poslovanja kompanije, u funkciji  povećanja ukupnog prihoda, dobiti i isplati dividende akcionarima.
 
 
     
 
 
© Interkomerc informatika MMXI