Direkcija za tekstil i hemiju - INTERKOMERC AD je uvoznik kalcinirane sode i sode bikarbone iz Lukavca u količini od 30.000 tona na godišnjem nivou za potrebe domaće industrije deterdženata(Beohemija ,Invej), staklare Paraćin, industrije šećera  i druge manje potrošače.Snabdevamo i potrošače u okruženju (Crna Gora,Makedonija,Albanija).
Za potrebe šećerana isporučuje se sumporna kiselina kao i plavi kamen za vodovode u Srbiji.Fabriku soli Lukavac snabdevamo amonijakom u količini od blizu 3.000 tona na godišnjem nivou.

Prepoznatljivi su dugogodišnji programi saradnje sa firmom LIO iz Osijeka, od koje se uvozi posteljina, kao i program MEBLA iz Nove Gorice, koji je prepoznatljiv na ovom tražištu po jogi dušecima.
Za potrebe firme BEOHEMIJA vrši se uvoz sirovina za fabriku deterdženta u Zrenjaninu «INHEM» i plasiraju se različite vrste sredstava za higijenu (prašak, sapun, tečni deterdžent i dr.)

•U oblasti hemije planiran je dalji rast prometa sa robama, kupcima i dobavljačima sa kojima već imamo uspostavljenu poslovnu saradnju, kao i širenje obima poslovanja, kako kada su u pitanju poslovni partneri tako i asortiman proizvoda.

·Poslovna saradnja sa dobavljačem SISECAM SODA – Lukavac (BiH) se i dalje razvija. Plasman sode se povećava kako na domaćem tržištu, proizvodjačima deterdženta (BEOHEMIJA-INHEM, ALBUS), SRPSKOJ FABRICI STAKLA, šećeranama (FINCEL i ostale šećerane sa kojima u 2011. planiramo da uspostavimo saradnju) tako i na stranom tržštu. Imamo  stalne kupce, sa kojima trgujemo na bazi predvidljivih količina i sa kojima su ugovoreni trajni aranžmani;

·Planirano je proširenje saradnje sa fabrikom ALUMINA (BIRAČ-Zvornik) za nabavku zeolita za potrebe BEOHEMIJE - Beograd i OHISA-Skoplje.

·Kao novi program u 2011. godini uvodi se uvoz tehničke sode bikarbone od dobavljača SISECAM SODA – Lukavac (BiH) u količini cca 3.600.00 tona na godišnjem nivou za potrebe BEOHEMIJE – Beograd i EUROMAXA-Albanija.

 
   

•Tendencija povezivanja nabavke i prodaje prisutna je gde god je to moguće:

•kod  dobavljača SISECAM SODA - Lukavac, gde je sa AZOTAROM u Pančevu potpisan Ugovor o kupoprodaji amonijaka koji se izvozi u Lukavac;

•u toku su pregovori sa dobavljačem iz Rusije vezano za nabavku uglja (antracita) koji bi se plasirao fabrici sode u Lukavcu;

•kod OHIS-a u Skoplju, gde se kupuje prašak BILJANA i sapun FADOR, a istoj fabrici se prodaje kalcinirana soda;

kod SRPSKE FABRIKE STAKLA u Paraćinu, gde se uz isporuku kalcinirane sode kupuju  proizvodi od ambalažnog stakla (tegle) za trgovinske lance
 
 

•Izvoz je stavka na koju će Direkcija u 2011. godine staviti poseban akcenat. U ranijim godinama, a naročito u 2010. godini, Direkcija je izvozila hemijske proizvode u zemlje iz okruženja: Makedoniju, Crnu Goru, BiH i Albaniju. Za 2011. godinu planira se povećanje  izvoza u navedene zemlje, sa proširenjem tržišta na Bugarsku i Češku u oblasti tekstila (muške košulje i stolnjaci).

Direkcija je u 2010. godini ušla u proizvodnju muških košulja pod vlastitom robnom markom IK PRESTIGE, s tim da će se proizvodnja nastaviti i u 2011. godini i proširiti i na proizvodnju stolnjaka, takodje pod vlastitom robnim markom IK PRESTIGE.

   
 
 
© Interkomerc informatika MMXI