Direkcija široke potrošnje II je stabilizacija poslovanja, povećanje prihoda i profita, poboljšana koordinacija među sektorima i uvođenje nove organizacione strukture  koja će omogućiti sa jedne strane maksimizaciju profita, a sa druge odbranu od konkurencije uz stabilan rast i razvoj.

•    Finansijski cilj u 2011. godini je povećanje prihoda za min. 30% u odnosu na 2010. godinu.
•    Planirana profitna stopa će biti na nivou direkcije od 4% .
•    Uvođenje linija programa (pakovano zamrznuto voće, FRIGOBEL-BELANOVICA, riblje konzerve)
•    Potpisivanje novih ugovora o distribuciji i zastupanje novih brendova.
•    Neophodnost uvođenja sopstvene proizvodnje, tj. uspostavljanje kontrole nad proizvodnjom.
•    Razvijanje novih kanala distribucije (sindikalne prodaje, tenderske nabavke).
•    Povećati ulaganje u promotivne aktivnosti.
•    Poboljšati sistem logistike.
 
 

U 2012. godini direkcija široke potrošnje II nastaviće sa standardnim programom:

-Distribucija sveže i zamrznute ribe
-Distribucija sveže i zamrznute piletine
-Distribucija konzumnih jaja
-Stočna hrana, merkantilni proizvodi i sl.

•Pored distribucije sveže i zamrznute ribe i piletine,stočne hrane i jaja u 2012. godini  razvijaćemo program  i konzervisane ribe.   

•Uvodimo program : pakovanog zamrznutog voća, konzervisane ribe i posebno se stavlja akcenat na izvoz sveže i zamrznute piletine, ćuretine, jagnjetine i teletine, zamrznutog   voća i povrća (Rusija, Albanija, Bugarska, Crna Gora i Makedonija..)  

•Uvođenje privatnih robnih marki za velike sisteme (jaja, zamrznuta riba i zamrznuto voće).

•Direkcija široke potrošnje II nastoji da poveže kretanje u proizvodnom i prometnom ciklusu od sirovine do gotovog proizvoda tako da, kada su u pitanju robne grupe piletina i jaja, ima pod svojom kontrolom sve učesnike i faze od početne sirovine do gotovog proizvoda i njegovog plasmana u prodajne sisteme.

 

   

Proizvodnja jaja odvija se u tri farme: KOLO KOLO, FILI PILI i PALAVESTRIĆ.

Za sve farme Interkomerc obezbeđuje osnovne sirovine: kukuruz, sojinu sačmu, premikse, ambalažu i na taj način se povezuje u svim fazama proizvodnje.

Interkomerc jaja plasira kroz:

1.Sopstvenu robnu marku INTERKOKO-Delta Maxi, Vero, Interex, Dis i Idea.

2.Privatna robna marka prodavaca - Vero

3. Velike proizvodne sisteme - JAFFA, MEDELA.

 
   

PLASMAN PILETINE:

•Jednodnevni pilići 850,000kom godišnje
•Tovni pilići 170,000 kg
•Sveža i zamrznuta piletina 350,000kg

Plasman se vrši kroz:

1.Sisteme maloprodaja
2.Tenderske prodaje javnim preduzećima i ustanovama
3.Izvoz u region

TENDERI:

•Mogući plasman piletine putem javnih nabavki u 2011. godini bi trebalo da bude 100.000 kg

ROBNA MARKA

•Tokom 2010. godine plasirali smo u trgovinske lance kompanijsku robnu marku INTERKOKO piletina.
•Tendencija  u 2011. godini je lansiranje novog pakovanja, pile na tacni, koje je pogodno za prodaju u maloprodajnim sistemima.
 
 

•Interkomerc plasira smrznutu i svežu ribu kroz maloprodajne sisteme: Delta Maxi, Metro C&C, Interex, Dis, Vero i Ideu najvećim delom u saradnji sa partnerom Goraprom, u zajedničkoj organizaciji uvoza, pakovanja i distribucije proizvoda po objektima navedenih maloprodajnih sistema.

•Najzastupljenije vrste riba koje se plasiraju sistemima su: Oslić, Skuša, Pangasius, Papalina, Brancin , Orada, Morski plodovi i sl.
 
 
 
© Interkomerc informatika MMXI