Direkcija gradjevine - značajan je uvoz soli za puteve iz Rumunije i distribuciju preko Preduzeća SRBIJA PUT i JKP BEOGRAD PUTA.U 2011. biće plasirano preko 70.000 tona putne soli.

U saradnji sa firmom MEGALIT iz Raške, INTERKOMERC AD je prisutan u razvoju i izgradnji putne privrede u Srbiji, kroz plasman eruptivnog kamena iz Raške, koji se isporučuje Putevima Užice (za koridor 10) i Beograd puta (za tekuće održavanje).

Značajna su investiciona ulaganja u izgradnju mini hidrocentrala na reci Jošanici.
Ovaj projekat finansira Evropska banka za obnovu i razvoj.

•Zbog sveobuhvatne ekonomske situacije u zemlji i okruženju, grana građevine je u velikim finansijskim problemima, tako da se Direkcija preorijentisala na poslove trgovine sa derivatima goriva koje plasiramo prevoznicima čije usluge koriste sve direkcije Interkomerca;

• Značajan je uvoz soli iz Rumunije za puteve i distribucija preko Preduzeća Srbija put i JKP Beograd put, kao i komunalnih preduzeća. U 2011. biće plasirano preko 70.000 tona putne soli;

•U saradnji sa firmom Megalit iz Raške Interkomerc ad je prisutan u razvoju i izgradnji puteva u Srbiji, kroz plasman eruptivnog kamena iz Raške koji se isporučuje Putevima Užice (koridor 10) i Beograd putu (tekuća održavanja).

•Ulaganje u izgradnju, završavanje i legalizaciju hala u Ovči u kojima bi se obavljala proizvodnja, odnosno pakovanje začina, brašna, soli i ostalih proizvoda za koje je zainteresovan „Interkomerc“.  Posebno je interesantno pakovanje putne soli u pakovanja od 5, 10, 25 kg za potrebe izvoza (ove godine je obavljen izvoz od cca 100 tona)  na tržište Nemačke, Švajcarske, Austrije  i drugih zainteresovanih zemalja.
 
 
 
© Interkomerc informatika MMXI