Unapređenje prodaje planirano je kroz 4 ključna segmenta:

1.Strateško povezivanje sa trgovinskim lancima kroz kontinuirano snabdevanje;

2.Razvoj i proizvodnja/snabdevanje proizvodima Privatne robne marke za trgovinske lance;

3.Internacionalizacija poslovanja – povećanje obima izvoza;

4.Kontinuirano učešće na tenderima.

Strateško povezivanje sa trgovinskim lancima kroz kontinuirano snabdevanje najvećih učesnika na tržištu obezbeđuje dugoročan i stabilan rast i razvoj kompanije.Povezivanje sa trgovinskim lancima ima značajnu perspektivu u budućnosti u vidu obima plasmana.U prilog tome govori činjenica da je prema Strategiji razvoja trgovine u R. Srbiji planirano da do kraja 2012. godine bude 0.8 kvm maloprodajnog prostora po stanovniku dok je u Evropi prosek oko 1-1.5 kvm/stanovniku – te jasno proizilazi zaključak da će se u ovom pravcu kretati trendovi i u Srbiji.

Smanjuje se broj malih maloprodajnih objekata, dolazi do koncentracije tržišta maloprodavaca, te se prediviđa i ulazak stranih investitora na ovo tržište.Maksimiziranje učešća na policama, te na osnovu toga povećanje tržišnog udela.Tržišni udeo bi trebalo da se poveća na osnovu samog povećanja tržišnog udela modernih maloprodajnih formata (lanaca), kao i kroz maksimiziranje pozicije na policama, te direktnog uticaja na nivo plasmana.

Učešće modernih prehrambenih maloprodajnih formata  u Rebuplici Srbiji bi trebalo da iznosi 52% u 2012. godini.Rezultati pokazuju da najveći broj potrošača voli da bude relativno lojalan, odnosno da uobičajene kupovine obavlja na manjem broju mesta zato su trgovinski lanci idealno mesto za plasiranje proizvoda.

Kreiranje zajedničkih poslovnih planova na srednji rok (3 do 5 godina) radi planiranja investicije u razvoj proizvodnih kapaciteta i obim proizvodnje sa ciljem smanjivanja buduće neizvesnosti na najmanju moguću  meru. Primer je potpisan trogodišnji Ugovor sa kompanijom Delta Maxi, koja predstavlja najveći maloprodajni lanac u zemlji i lidera u regionu.U Rebublici Srbiji će doći do porasta učešća supermarketa u maloprodaji prehrambenih proizvoda sa 19% na 23% u 2012. godini.

 
 

Ključni ciljevi strateškog povezivanja sa trgovinskim lancima:

-Učešće robne marke u prometu maloprodaja – trend.
-Kalkulacija – prebacivanje troškova marketinga na maloprodavca.
-Razvoj snage brenda.
-Grupe proizvoda – razvoj sopstvenog brenda (Interkoko i sl.)
-Stvaranje svesti potrošača i podizanje vrednosti brenda.
-“Borba” za polični prostor kroz sopstvene robne marke i privatne robne marke maloprodavca – paralelno.
-Kroz proizvodnju robnih marki obezbeđuje se partnerski odnos sa trgovinskim lancima.
-Ušteda troškova ambalaže kroz planiranje na osnovu prodaje u prethodnim godinama.

Loša globalna ekonomska situacija rezultirala je promenama u stavovima i ponašanju potrošača koje su dale dobar podsticaj jedne u svetu dugo priznate,a kod nas relativno nove grupe proizvoda – privatnih robnih marki.Primetna je dvosmerna veza između pomeranja kupaca ka modernim formatima i pojave razvoja privatnih robinh marki.Kupci počinju da istražuju nove povoljnije opcije za kupovinu.Proizvodnjom Robnih marki ne ugrožava se prodaja srodnih proizvoda što dokazuje činjenica na primeru kuhinjske soli gde prodaja Tuzlanske soli ostaje konstantna dok prodaja Robnih marki za trgovinske lance kuhinjske soli beleži tri puta veću prodaju u odnosu na 2009. godinu.

Kroz najbolje uslove nabavke i povezivanja sa proizvođačima, tj. ulaskom u procese proizvodnje obezbeđuje se konkurentna cena koja je presudna za dobijanje značajnih tenderskih poslova.Rad sa trgovinskim lancima Interkomerc je osposobio u smislu postizanja najkonkurentnije cene koja je od presudnog značaja za proces nabavke javnih preduzeća.Javna preduzeća imaju značajno učešće na tržištu Republike Srbije i predstavljaju stabilne partnere koji garantuju sigurnu naplatu potraživanja.Tenderi podrazumevaju značajne obime prometa, te će kompanija Interkomerc u budućnosti postaviti tendersku prodaju kao važan segment poslovanja.Planovi kompanije Interkomerc su investicije u infrastrukturu koja treba da omogući da se ostvare optimalne konkurentske performanse u pružanju komercijalnih usluga Javnim preduzećima;

Interkomerc je preko dobijenih tendera u 2010. godini ostvario saradnju sa sledećim preduzećima:

• Srbija put
• JKP Beograd put
• GSP Beograd
• JKP Beogradske elektrane
• Ministarstvo odbrane
• JKP Beogradski vodovod i kanalizacija
• RB Kolubara
• Ministarstvo unutrašnjih poslova
• Komesarijat za izbeglice
• PD Kolubara Metal
• PD TE KO Kostolac
• JP Železnice Srbije
• JP Toplana Jagodina
• Panonske termoelektrane-toplane
• RTB Bor
• Opština Jagodina
• Studentski centar Beograd

Izvoz kompanije Interkomerc se širi, pre svega, u regionu, jer je poslovanje u regionu tesno povezano i privredne veze su već uspostavljene u prošlosti, tako da se sada samo obnavljaju.Uz podršku Privredne Komore Srbije, u toku je projekat objedinjavanja izvoza i uvoza iz Rusije preko naše zajdeničke firme sa ruskim partnerom, a na osnovu specijalnog sporazuma koji Srbija ima sa Kurskom oblasti.Primer je saradnja sa Solanom Tuzla, gde je Interkomerc generalni distrubuter i finansijer proizvodnje. Saradnja se odvija u oba smera - pored uvoza soli imamo ugovoren značajan izvoz ambalaže i drugih repromaterijala za Solanu.

 
 

 

© Interkomerc informatika MMXI