Direkcija ambalaže se bavi sledećim aktivnostima:

1. Uvoz repromaterijala za proizvodnju svih vrsta ambalaže.

2. Finansiranje i organizacija proizvodnje ambalaže za potrebe Interkomerca i poslovnih partnera sa kojima sarađujemo;

3. Finansiranje i organizacija proizvodnje PVC i papirne ambalaže za privatne robne marke za trgovinske lance koji se plasiraju preko Interkomerca;

4. Finansiranje i organizacija izvoza svih vrsta ambalaže (posebno na osnovu dugoročnog ugovora sa Solanom Tuzla na osnovu koga smo do sada izvezli više desetina miliona kartonskih kutija i stotine tona PVC ambalaže).
 
 
© Interkomerc informatika MMXI