Direkcija planira da svoj plan ostvari snabdevanjem JP (KOLUBARA, METAL, RB KOLUBARA, TE KO KOSTOLAC, PRIM, ŽELEZNICE SRBIJE) i ostalih velikih krajnjih korisnika:14. OKTOBAR, BIRAČ, RTB BOR, IMR, GOŠA FOM ,šećerane iz grupacija Sunoko i Hellenic sugar i dr.

Manji deo prihoda ostvario bi se kroz poslovanje sa mrežom trgovinskih preduzeća.

Planira se da se uz pomoć menadžmenta započne saradnja sa : AZOTARA PANČEVO, JP RESAVICA, FAP, JP BEOGRADSKE ELEKTRANE, PKB, USS itd.
   
 
 
© Interkomerc informatika MMXI