Direkcija poljoprivrede - u okviru direkcije za poljoprivredu otkupljeno je u 2011.god. 100.000 stoke sa farmi i iz otkupa, preradjeno u sistemu KOTEKS i plasirano na domaće i regionalna tržišta preko velikih trgovinskih lanaca (DELHAIZE, MERCATOR, DIS ,METRO, IDEA, i dr.)Postoji tesna povezanost sa proizvodnim sistemom KOTEKS, gde se vrši prerada mesa i mesnih preradjevina za potrebe velikih sistema, a uvezena je i najmodernija oprema iz inostranstva i uveden je sistem HACCP, kao i ISO9001.

Preko ove direkcije vršen je i otkup mleka za potrebe proizvodnje mlekare ZLATARKA, čiji se proizvodi takodje plasiraju u velike siteme (DELHAIZE, VERO, DIS, MERCATOR).
Interkomerc je lider u genetskom ojačavanju stočnog fonda kroz stručni odabir,uvoz i plasman rasnih visoko mlečnih steonih junica iz Austrije i Nemačke.Ove godine aktivno učestvuje u realizaciji opštinskih programa kroz uvoz preko 2.000 grla za opštine Jagodina ,Despotovac ,Ivanjivca ,Bela Palanka ,Dimitrovgrad ,Priboj i dr. 

1.NABAVKA I PRODAJA ŽIVE STOKE SVEŽEG MESA

•direktan otkup žive stoke
•kompenzacija sa farmama i poljoprivrednim kombinatima
•sopstveni tov junadi U Raškoj
•uvoz junica
• izvoz junadi (Crna Gora, Turska)
•prodaja mesa u trgovinskim sistemima

2.NABAVKA I PRODAJA SIROVINA U RATARSKOJ PROIZVODNJI

•sirovine za ratarsku proizvodnju (semenska roba, djubriva, pesticidi)
•merkantilna  roba (pšenica, kukuruz, sojina i suncokretova sačma)
proizvodnja stočne hrane (koncentrati, premiksi, stočna so, stočno brašno)

3.OTKUP I PRERADA SVEŽEG VOĆA I POVRĆA

•otkup svežeg voća i povrća
•prerada voća i povrća (pekmez, paster višnja, višnja u alkoholu, konzervirano povrće, ajvar)
•izvoz pothlađenog, zamrznutog voća i gotovih proizvoda
•otkup i izvoz pečuraka

4.PROIZVODNJA MLEČNIH PROIZVODA

•otkup mleka
•proizvodnja zlatarskog sira, paprike u pavlaci i jogurta
•prodaja mlečnih proizvoda u trgovinskim sistemima
 
   

Firma INTERKOMERC AGRAR DOO sa sedištem u Vrbasu i koja je značajan činilac u oblasti agrara u kojoj je 50% vlasnik Interkomerc, a preostalih 50% poslovni partner iz Vrbasa, poseduje mlin u kome se priprema, pakuje i lageruje brašno, zatim pakericu za proizvodnju i pakovanje raznih vrsta proizvoda, kao i silose za lagerovanje pšenice.Ovaj kompleks je velike površine i obuhvata površinu od 2ha 85ar 27 m2 na kome su smešteni i odgovarajući prateći objekti.

Interkomerc je sa dva partnera iz Raške osnivač firme INTERKOMERC ENERGO DOO, sa sedištem u Raški, čija je delatnost proizvodnja i distribucija električne energije.

Ova investicija je u toku i sprovodi se u saradnji sa Evropskom Bankom za obnovu i razvoj i uključena je u hidroenergetski sistem Srbije. Vrednost investicije iznosi 4 miliona EUR-a.

 
 

Interkomerc” a.d. Beograd je zajedno se ZZ “Raška” Raška formirao preduzeće “Interkom ras” d.o.o. Raška.Jedna od najbitnijih poslovnih delatnosti “Interkomerc”-a je snabdevanje živom stokom za potrebe klanice “Koteks” d.o.o. Surčin i plasman svežeg mesa i mesnih preradjevima u sve velike trgovinske sisteme u Srbiji. Takodje značajna poslovna delatnost je izvoz tovnih junadi u Crnu Goru. ZZ “Raska” u svom vlasnistvu poseduje farmu za tov junadi, kapaciteta 900 grla u turnusu.

Imajući u vidu trenutno stanje na tržistu i evidentni nedostatak tovnih junadi, a u cilju obezbedjivanja dovoljne kolicine sirovine za potrebe klanice i normalno snabdevanje sistema, u našim poslovnim sistemima nastala je ideja o zajedničkom tovu junadi, pod okriljem zajedničkog preduzeća “Interkom ras”. Realizacijom ovog projekta obezbedila bi se sirovina( tovna junad) koja nam je neophodna.

   
   

Zlatarski sir , koji se proizvodi u našoj mlekari „Zlatarka“ Nova Varoš, ima zaštićeno ime od strane Zavoda za intelektualnu svojinu.

Svi procesi u proizvodnji sira i paprike u pavlaci, od otkupa mleka do krajnjeg proizvoda su pod stalnim nadzorom stručnjaka sa Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, što govori da je kvalitet naših proizvoda na visokom nivou i da je konstantan.

Mlekara „Zlatarka“ je savremena fabrika mlečnih proizvoda, proizvodnog kapaciteta 10t mleka dnevno, koja ima najviše standarde što potvrdjuje HACCP izdat od strane TUV-a.

 
 
 
 
© Interkomerc informatika MMXI