Kompanija Interkomerc može biti ponosna jer je od strane svojih zaposlenih prepoznata kao atraktivan, pouzdan i perspektivan poslodavac. U prilog tome neosporno govori činjenica da je prosečni radni staž zaposlenih 15 godina a da su mnogi ceo svoj radni vek proveli upravo ovde.

Rast kompanije u svim segmentima poslovanja stvorilo je potrebu za dodatnim kadrom. U periodu od 2004. godine do danas primljeno je 67 pripravnika a kompanija podmlađena za 15 godina. Danas prosečan zaposleni Interkomerca ima 41 godinu a 26% zaposlenih mlađe je od 30 godina od ukupno 178 zaposlenih.

Planiranje ljudskih resursa vrši se prema usvojenom standardu ISO-9001 koji sadrži kako Plan odliva ljudskih resursa za 2011.godinu, tako i Plan zapošljavanja za 2011.godinu i Plan obuke i stručnog usavršavanja za 2011.godinu.U saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje je značajno poboljšao kvalifikacionu strukturu zaposlenih i to prijemom 5 pripravnika sa visokom stručnom    spremom (4 diplomirana ekonomista i jedan inženjer sa završenim poljoprivrednim fakultetom) u 2008. godini, zatim 7 pripravnika u 2009. godini kroz program „Prva šansa“ koji se finansirao preko Nacionalne službe za zapošljavanje od kojih 4 diplomiranih ekonomista, 1 sa završenim  Fakultetom organizacionih nauka, 1 sa završenim Pravnim fakultetom i 1 sa završenom Višom ekonomskom školom.

 

 
   

U 2010.godini primljeno je 15 pripravnika kroz program „Prva šansa“ i to 10 diplomiranih ekonomista, 2 sa završenim Fakultetom organizacionih nauka, 1 sa završenim Poljoprivrednim fakultetom, 1 mašinski tehničar  i  1 inženjer informatike sa visokom stručnom školom.

 
 
 
 
© Interkomerc informatika MMXI