Kvalifikacije:

Crna metalurgija:  RB Kolubara, Panonske elektrane, Železnice Srbije, TENT
Rezni alat:  RB Kolubara
•Remont mašina i isporuka rezervnih delova: Kolubara Metal

Protokol: Alpos Aleksinac d.o.o. mesečno 800-1000t cevi

Izrada rezervnih delova: RBB, Farmakom MB, Azotara Pančevo, GSP Beograd, HE Đerdap, TE Kostolac, TENT, TOS Kurim OS, Železnice Srbije, Solana Tuzla

Izvoz cevi:   iz programa Jeep Commerca ili Alpos Aleksinac

Dodatno:     Zavisna preduzeća Megalit Šumnik, Milus (crna metalurgija) Most Zemun – Borča ( čelik )

 

Firma INTERKOMERC ENERGO poseduje značajnu nepokretnu imovinu površine na kojoj se grade 4 mini hidroelektrane na reci Ibar.

Izgradnja hidroelektrana biće finansirana kreditom EVROPSKE BANKE ZA REKONSTRUKCIJU I RAZVOJ,kreditnom linijom od 2,7 miliona evra,kredit je na 12 godina sa kamatnom stopom euribor+5%.

 
© Interkomerc informatika MMXI