Direkcija za Drvo i Drvne Prerađevine formirana je krajem 1998. godine kao specijalizovana Direkcija u okviru Kompanije za trgovinu proizvodima od drveta.
Tokom prvih 10 godina postojanja Direkcija je značajno proširila svoje poslovanje, tako da pored kompletne usluge u pogledu veleprodaje i maloprodaje pločastih materijala, uslužnog rezanja i kantovanja po zahtevu kupaca, težište svoje delatnosti u poslednje vreme usmerava i na poslove izvoza primarnih i finalnih proizvoda od drveta domaćeg porekla, kao i snabdevanje većih i manjih potrošača energentima - kamenim, mrkim ugljem, i lignitom.
Jedan od važnih ostvarenih projekata Direkcije u 2008. godini je otvaranje fabrike briketa u mestu Akmačići, kod Nove Varoši. Proizvodnja je pokrenuta u kooperaciji naše Kuće sa firmom "BRICO"d.o.o. iz Nove Varoši, a ukupna investicija iznosila je milion evra. Od jula 2011. godine fabrika “INTERBRICO” d.o.o., koja ima kapacitet prerade 60 tona strugotine dnevno, u celosti je prešla u vlasništvo Kompanije.

Poslovne aktivnosti Direkcije:

 • Uvoz i prodaja pločastih materijala.
 • Uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala u sopstvenoj radionici.
 • Uvoz i prodaja oplate za građevnarstvo.

* Od 2002. god. Direkcija je, u okviru Kompanije, ekskluzivni uvoznik i distributer slovenačke Firme "JAVOR" iz Pivke, renomiranog proizvođača šper-ploča i građevinske oplate.

 • Izvoz rezane građe i dr. proizvoda primarne prerade drveta
 • Izvoz proizvoda finalne prerade drveta.
 • Prodaja ekoloških-energetskih briketa od drveta (smrča/jela) iz sopstvene proizvodnje.
 • Snabdevanje većih potrošača energentima - kamenim, mrkim ugljem i lignitom.
 
 

  Proizvodni Sektor Direkcije – “INTERBRICO” d.o.o.:

  Jedan od važnih ostvarenih projekata Direkcije u 2008. godini je otvaranje fabrike briketa u mestu Akmačići, kod Nove Varoši. Proizvodnja je pokrenuta u kooperaciji naše Kuće sa firmom "BRICO"d.o.o. iz Nove Varoši, a ukupna investicija iznosila je milion evra. Od jula 2011. godine fabrika “INTERBRICO” d.o.o., koja ima kapacitet prerade 60 tona strugotine dnevno, u celosti je prešla u vlasništvo naše Kompanije.
  U fabrici koja od strugotine i drugih drvnih ostataka primarne prerade drveta proizvodi ekološki energent-briket, zaposleno je dvadesetak radnika. Kapacitet pogona je 2,5 tone biketa na sat, a ovaj proizvod, pored ostalog, karakteriše veća kalorična vrednost od većine vrsta uglja, kao i veoma nizak ostatak pepela prilikom sagorevanja-do jedan odsto.

•U tako složenoj privredno ekonomskoj situaciji,  Direkcija za drvo prepoznaje dalje pravce svog rada i razvoja i to:

1.restruktuiranje u pravcu poslova vezanih za energetiku (proizvodnja  i promet energetskih briketa od bio mase i uvoz i distruibucija ugljeva)

2.Jačanje proizvodne funkcije kroz zajedničku proizvodnju briketa u fabrici Interbrico i proizvodnju nameštaja iz pločastih materija u sopstvenoj radionici.   

•Najveći potencijalni kupac drvenih briketa i ugljeva su javna preduzeća, putem javnih tendera. Na osnovu ostvarenih kontakta planiramo u 2012.  godini realizaciju sa sledećim kupcima:

         -  JKP Beogradske elektrane  (potrebe 1.500 tona briketa);

         -  JP Toplana Bor (21.000 tona mrkog uglja) i drugim toplanama;

         -  RTB BOR – TIR Bor (potrebe su 40.000 t. kamenog i 20.000 t. mrkog uglja);

         -  SISECAM SODA Lukavac (potrebe su 45.000 t. antracita);

         -  stovarišta ogreva. 

•U pogledu načina prodaje, osim klasične velikoprodaje i maloprodaje i učešća na tenderima, Direkcija za drvo će nastaviti i saradnju sa velikim trgovinskim lancima (Merkator, Metro i drugi) distribuirajući preko njih za široku potrošnju mala pakovanja drvenog briketa, ugljenog briketa i drvenog ćumura. Takođe  planiramo prodaju briketa u izvozu (½  fabričke proizvodnje), kao i eventualni izvoz trupaca u saradnji sa Srbijašumama.

Uslužni Sektor Direkcije - Rad sa pločastim materijalima:

Rad sa pločastim materijalima:

 • OPLEMENJENA IVERICA:   8/10/16/18/25 i 28 mm - Preko 80 dezena
 • RADNE PLOČE:   28 i 38 mm - Preko 30 dezena
 • SIROVI MEDIJAPAN MDF:   3-38 mmm
 • HDF PLOČA:   10 dezena (zamena za lesonit)
 • KANTOVANJE:   ABS, MELAMINSKE i PVC kant trake, kao i ALU lajsne
 • ŠPER PLOČA -   Bukva, Breza, Mahagoni, Okume, Bitangor...(obična i vodootporna)
 • FONOPAN -   Sumerploča sa zvučnom izolaciojom
 • PYROSPLY -   Teško goriva šper ploča
 • MASIV -   Mahagoni
 • ŠKOLSKE TABLE -   Bele i Zelene
 • ULTRAPAS
 • OSB3 ploče

oplatne ploče za građevinarstvooplatna ploča proizvođača javor iz pivke       
Od 2002 godine, kao ekskluzivni distributer i uvoznik slovenačkog proizvođača “JAVOR” iz Pivke, nudimo veliki izbor oplatnih ploča za građevinarstvo i pripadajući okov, kako u veleprodaji tako i u maloprodaji:

 

 • ŽUTA" - troslojna ploča za šalovanje  Dim 3000/2500/1500x500x27 mm
 • "BLAŽUJKA" - vodootporna šper ploča sa tego filmom: Dim 2500x1250 Deb 6,5/9/12/15/18/21 mm
 • "BLAŽUJKA" - vodootporna šper ploča sa tego filmom protivklizna 1X Dim 2500x1250 Deb 6,5/9/12/15/18/21/24 i 27 mm
 • "ISOPLY" - vodootporna šper ploča sa plastičnom oblogom Dim 3000/2700x1250/1500 Deb 12/15/18 i 21 mm
Kontakt

Direktor Direkcije
G-đa Ljiljana Stefanović
Tel. +381 11 32 42 060   Mob.: +381 69 82 15 211
E-mail: ljiljana.stefanovic@interkomercad.rs
Zamenik Direktora Direkcije
G-din Darko Đurđević
Tel.: +381 11 20 25 180   Tel/Fax: +381 11 32 37 328   Mob.: +381 69 82 15 213
E-mail: darko.djurdjevic@interkomercad.rs

STOVARIŠTE PLOČA  i  RADIONICA:
Ul. Višnjička br. 91ž
11060 Beograd
G-đa Ljiljana Petrović
G-đa Dušanka Tadić
Telefon: +381 11 20 85 878    Fax: +381 11 20 85 89             

 
 
© Interkomerc informatika MMXI